Jiří Balcar v Hluboké nad Vltavou

Déšť je přesně to pravé hradové počasí. Potvrdilo se to hned při stoupání vzhůru k zámku Hluboká, trasa připomínala hustotou zalidnění odpolední Václavák. Přestože hlavní cíl nedělního výletu byla výstava Jiřího Balcara, absolvovali jsme nejdřív prohlídku okruhu A, protože začínal hned za 10 minut.

Ze zámku nás vypustili přímo do „skleníků“, které má pod patronátem Alšova jihočeská galerie. Ačkoliv byl tento den vstup do galerie zdarma, byli jsme za dopoledne snad jediní návštěvníci. Když nás uzřela paní u kasy běžela iniciativně otevřít gotickou sbírku a byla udivená, když jsme chtěli jít právě na restrospektivu  Jiřího Balcara (1929-1968).

Výstava je instalovaná v bílém prostoru skleníku, a první dojem je, že je v těch vysokých zdech trochu ztracená. Po levici je vystavena Balcarova plakátová tvorba k filmům a divadelním představením, zajímavý je například plakát k premiéře Zahradní slavnosti uvedené Divadlem Na zábradlí. Rozměrově nejde o nijak velké formáty, plakáty jsou prostě jeden vedle druhého, prezentace působí trochu bezinvenčně … V rozměrném proskleném „stole“ jsou pak vystaveny ukázky knižní grafiky.

V hlavním prostoru výstavní síně, tedy po pravici, jsou na obvodových stěnách a trojúhelníkových panelech instalována plátna a obsáhlá grafická tvorba. Asi to byl záměr, bloudění mezi panely, kde chvíli trvalo objevit systém, jak si vlastně vystavená díla prohlížet, možná mělo být paralelou mezi tvorbou malíře, který sám zpracovával témata deprese a odcizení, bloudění, nepochopení, uzavřenosti …

Poslední velká Balcarova výstava se uskutečnila snad ještě před revolucí nebo krátce po ní, tehdy na Staroměstské radnici. Tady jsem také poprvé viděla dílo člověka, jehož práce na mě zapůsobily zvláštní hloubkou. Zatímco se po revoluci konečně dostala ke slovu řada do té doby opomíjených umělců, kteří pře rokem 90. nemohli vystavovat nebo pracovat ve standardních podmínkách, Jiří Balcar jakoby upadl trochu v zapomnění, možná to bylo i tím, že v srpnu 1968 tragicky zahynul a jeho život se rychle uzavřel dřív, než mohla vzniknout legenda. Přesto Balcar patří k těm, kteří by opravdu neměli být zapomenuti, protože vytvořil dílo, které je jedinečné a už v době vzniku bylo považované za to nejlepší z moderního umění i mimo český prostor.

Lidé, kteří prožijí velké emocionální zvraty mají většinou dar vidět život po svém.  Výstava na Hluboké představuje celoživotní tvorbu od počátků, kdy Balcar vystupoval v rámci skupiny Máj, která navazovala na Skupinu 42. Civilismus ho přivedl koncem padesátých let k abstrakci a právě v ní nalezl svůj prostor. Jeho osobní prožitky se odrážely v Událostech, Dekretech (obtížné shánění bytu), Deskách, návštěva světové výstavy v Bruselu mu umožnila poznat současné umění za hranicemi, začal se věnovat strukturální malbě, lettrismu, tašismu … Po návratu z USA se hodně věnuje grafice. Postavy bez tváře, ženy bez očí a bez úsměvu, tajemné, uzavřené, neuchopitelné těla bez duší, jejichž tělesná hmota neumožňuje číst v jejich povahách, myšlenkách, jejichž  jádro nelze odhalit.

Na výstavu se podařilo shromáždit velké množství prací. Už se ani nedivím, že ta nejlepší plátna jsou zapůjčena od Galerie Zlatá Husa, řada věcí je od soukromých sběratelů. Jen mě mrzí, že veřejnost výstavu neobjevila ani v tak návštěvnicky exponovaném místě, jako je zámek Hluboká nad Vltavou. Stejně tak jsem očekávala, že k velké retrospektivě bude vydaná nějaká zásadní publikace o Balcarovi, výstavě by slušel pořádný katalog. Až výstava na Hluboké 14. 8. 2011 skončí, má se prý přestěhovat do Chebu. Nevím, jestli je v plánu i nějaké větší město, ale je mi smutno, že ani lehce provokativní plakát s písmeny 

 H             O

        W 

 N              O

do výstavní síně jihočeské galerie na Hluboké přilákal během nedělního deštivého dopoledne tak málo návštěvníků.

Reklamy