Tak pravil David Lachapelle

Přes svůj bídný zdravotní stav zcela se neslučující s mrazivým počasím posledních dnů jsem se odhodlala vypravit do Rudolfina na výstavu Tak pravil David Lachapelle. Nejsem si jistá jestli mně to prospělo, energií ani optimismem mě výstava zrovna nenaplnila, leč zvědavost a jisté voyeurství mě nutilo o ni nepřijít.

Parafráze názvu s Nietzscheho filozofickým traktátem Tak pravil Zarathustra, které se zabývá teorií věčného opakování téhož, patřičně koresponduje s Lachapellovými obrazy konzumu, přesycenosti, zmaru, zániku lidských hodnot a hledání ztraceného Boha, který je podle Nietzscheho mrtev. V Lachapellových fotografických kompozicích se ovšem neobjevuje žádný nadčlověk, jen spotřebou pohlcený jedinec. 

Výstava je reprezentativním souborem  představující  vývoj umělce od jeho počátků do současnosti. Fotografie z 80. let, figurální kompozice a hra se světlem zobrazuje jakési tajemno, za kterým se možná skrývá božská přítomnost. Možná barvotiskový svatý obrázek, možná umění. Ve značné části svého života se Lachapelle věnoval reklamní fotografii, ve které si také vydobyl mistrovské ostruhy a jeho provokativní styl se stal vzorem pro řadu následovníků. Slavné osobnosti stylizoval do svých „barokních“ vizí a nejrůznějšími rekvizitami se mu dařilo provokovat nejrůznější emoce, oblíbil si tvorbu cyklů – Potopa, Pokoření Afriky, Ježíš obklopeným současnými reáliemi, v poslední době se vrací k volné tvorbě. 

Výstava představuje soubor 109 fotografií a črt a kdo ji nestihne do 26. února, může se podívat na autorovy webové stránky zde a v soukromí domova se s exaltovanými fotografiemi umělce sblížit. Možná je někdy zobrazovaná skutečnost na hranici oficiálního vkusu, přesto divák nechce odtrhnout zrak od jednotlivých detailů i důsledně propracované kompozice a možná s chutí, možná s odporem, si prohlédnout vše, co tyhle „překořeněné“ obrazy nabízejí. Kritika konzumu, zániku víry a nesmyslnosti válek se jakoby překlápí ve svou vlastní negaci a možná se sama stává tak trochu uměním bulváru.

Reklamy